Selskapet BEREKRAFT for alle! sin agenda og overordna mål er å skape BEREKRAFT!

Me finn det naturleg at våre produkt blir implementert i prosjekt som også set som mål å vere «berekraftig» Til dømes PLUSSHUS.

Dette er Miljøvenlege hus som genererer meir energi enn det forbrukar.

Berekraftige bustadar (Plusshus)

Merk at BEREKRAFT for alle! har komplette løysingar for handtering av slam (kloakk), matavfall, vann reinsing til ny bruk, boring etter vann, vakuumtransport og toalett. Sluttproduktet som kjem fram automatisk er kompost til eigen bruk.

Våre løysingar er fjernstyrte, overvaka, serva og dokumentert via vårt senter.

Merk at vi vil ha lokal servise der vårt utstyr er levert. Vi vil at du skal vere trygg!

Vi tilbyr oppføring av BEREKRAFTIGE Hus/hytter/grender/økolandsbyar.

Våre løysingar kombinert med byggforskrifter TEK10 og normer for energiforbruk set oss i høgsetet.

Vår løysing opnar no for at stadar som tidlegare ikkje har vore tilgjengeleg grunna vanskeleg og eller dyr infrastruktur no med eitt kan gjerast tilgjengeleg.