HEIMEKOMPOSTERING

Selskapet BEREKRAFT for alle! tilbyr heimekomposteringsmaskiner tilpassa storleik på plen, antall personar i heimen og hyppigheit av plen klipp.

Vi tilbyr også heilautomatiske komposteringsmaskiner for «økolandsbyar», bustadblokker og byggefelt.

Våre komposteringsmaskiner er sikra mot båe gnagarar og fluer.

Vi nyttar termometer for å fastslå om komposteringsprosessen er ferdig.

Komposteringsmaskinene komposterer i ei roterbar «tønne».

Dette forhindrar statisk kompostering som igjen kan gi eit dårleg resultat og bidreg til at alt innhaldet blir kompostert.(og ikkje tørka)