Vår forretningside og hovudprodukt er klimabasert!

Berekraft for alle AS skal fremje produksjon av kompost som løysing på eskalerande klimakrise.
Bruk av kompost omset CO₂ til grøde i jordsmonnet. Veksten i jordbruket aukar med inntil 50%
Andre synergiar er betre omdøme og betre økonomi.

Komposterarar

Våre komposteringsløysingar tilbyr ein heilt ny dimensjon til marknaden. Ved å kompostere alt frå matavfall, papir, papp, hageavfall samt slam frå mennesker og dyr.

Matavfall må vi resirkulere og føre tilbake til moder jord. I følge NIBIO så må vi grunna mangel på fosfor gjere den resirkulerbar.  Tidy Planet sine komposteringsmaskiner er bygd for organisk avfall, og hjelp oss til dette.

Elles tørr vi tilrå å sjekke sida deira for meir informasjon om dei ulike modellane. Dei har modellar som handterar frå 300 liter og oppover uendeleg. Dette gjer at vi kan tilby deg den optimale løysinga.

Gjødselvareforskrifter

I Kongeriket Norge har me av dei strengaste gjødselvareforskrifter som er.

Å lage kompost eller «Jordforbetringsmateriale» er forbundet med reglar for felles beste.

Kompost til eigen bruk er greitt. Dersom ein skal avhende/selje sluttproduktet så må ein ha løyve via Mattilsynet som gir godkjenning. Dette er lett å forstå når me forstår at alt går i ein sirkulasjon.

Prosessen

Heile komposteringsprosessen er lukka, luktfri og stabil. Etter 14 dagar kjem det ferdige materialet/komposten ut til eigen behaldar. Komposten er no klar til bruk. men ettermodning er å føretrekke alt etter bruk.

Teknisk sakkyndig

BEREKRAFT for alle AS tilbyr om ønskeleg alle kundar fjernstyring, kontroll, overvaking med webkamera og data, dokumentasjon og varsling.

Dette er ei teneste utført av BEREKRAFT for alle.