Selskapet Berekraft for alle AS (BFA) vart etablert med fokus på tiltak for å redusere global oppvarming.

Me har erfaring med utvikling og sal av teknisk utstyr for avfallsminimering sidan 1994.

Ettersom tida gjekk så vart me gradvis pendla over på organisk avfall for gjenvinning.

Vår første komposteringsmaskin vart utvikla og sett inn på Rica Sunnfjord Hotell i Førde i 2004.

Maskina vart ein økonomisk suksess for hotellet. Komposteringsmaskina er per 2020 i drift.

Vi i BFA har erfaring med komprimering, kverning, av vatning og kompostering.

Vi har vore heldig å få tilgang til kommunalt slam frå Skodje og Ulstein Kommune.

Her komposterte vi slammet. Kjøpte tenester frå Mattilsyn og akkreditert laboratorium.

Oppnådd erfaring satte oss i kontakt med produsenten Tidy Planet.

Produksjonssmartheit førte til akseptable prisar som gjer at mange, mange finn det økonomisk rett å kompostere.

Me leverte også ei komposteringsanlegg i 2009 til nybygg ved STX Europe avd Søviknes.

Båten heiter mv Skandi Aker og har 140 personar om bord. I 2010 vart Skandi Aker årets skip kåra av Skipsrevyen.

Vi har erfart at logistikk er dyrt. Til fleire ledd som er i kontakt med avfallet til mindre ansvar er det lett opparbeide.

Vår erfaring er å omdanna det organiske til kompost så nær kjelda som mogeleg.

Elles så tar vi med eit sitat frå President Obama:

 

“We are the first generation to face the climate change and may be the last one able to do something with it”