Vakuumtransport og vakuumtoalett

Ja kva har no vakuum med miljø å gjere?

Jaudå så enkelt at vann blir også nytta for transport av organisk materiale.

Vakuum gjer at ein nyttar mindre vann enn i tradisjonelle avløp.

I tillegg er røra av eit langt mindre «kaliber» enn vanlege røyr. Dette medfører at dei er rimelegare og lang lettare å legge.

Vakuum reduserer vann mengda. I Norden har me dei 2 største vakuumprodusentane i verda.

Selskapet BEREKRAFT for alle! kan diverre ikkje nytte desse produsentar sitt tekniske utstyr.

Årsaka er ikkje viktig her, men eg vil nemne at vår leverandør er tysk og har «stillegåande» vakuum. Lyd mellom 76 og 78 dB. (som vanleg vassklosett)

Her er det ingen grunn til å vakne klokka 2 om natta av di naboen må på toalettet.

(om bord i skip/hotell og liknande)

Produsenten er tysk. Har eigen skule og forskingsstasjon i Nord Tyskland.

Ved ynskje så kan representant frå båe produsent og BEREKRAFT for alle! besøke deg.

Det er ei glede å få fortelje om kva me kan tilby!