Vår forretningside og hovudprodukt er klimabasert!

Ring +47 7000 7000

Dokumentasjon

Vi tilbyr full dokumentasjon igjennom heile prosjektet, og regelmessige laboratorieprøver er nødvendig for å sikre eit trygt miljø.

Samhandling

Eit breitt internasjonalt nettverk av leverandørar og konsulentar gir oss ein stor styrke, og evne til å levere fra enkeltprodukter til store system.

0% utslepp

Vi leverar miljøvenlige løysingar og utstyr til byggeprosjekter og jobbar for at vi skal nå vårt mål som er o% utstepp.

Opplæring / Utdanning

Organisk kompostering må vi få inn allereie med morsmelka! Vi startar med barnehagar og fortset ut livet!

Link til video fra NRK

BEREKRAFT

Selskapet BEREKRAFT for alle! sin agenda og overordna mål er å skape BEREKRAFT! Berekraft for alle! Dette gjennom «materialgjenvinning». Kortreist materialgjenvinning.

Segment

 Våre tenester er gruppert innan segmenta:

INDUSTRI – PRIVAT – OFFENTLEG – MARITIMT

Kvifor oss?

Våre løysingar er fjernstyrte, overvaka, serva og dokumentert via vårt senter.

Vi tilbyr oppføring av BEREKRAFTIGE Hus/hytter/grender/økolandsbyar.

Våre løysingar kombinert med byggforskrifter TEK10 og normer for energiforbruk set oss i høgsetet.

Beær deg sjølv med å ta kontakt med oss anten per telefon eller mail.

Vi er til for deg!

Vidare på vår webside ser du kven vi er og mange av våre produkt!

 

Rune Brandal

Send oss ei melding her!