KONTAKT

Rune Brandal

Rune Brandal

Manager

Rune Brandal, Bedriftsøkonom og trafikkflyger frå hhv Bedriftsøkonomisk Institutt i Ålesund og Trafikkflygerskulen i Stockholm.

Han har arbeidt med utvikling og sal av teknisk miljøvernutstyr der fokus er økologi og økonomi.
Dette har vore hans daglige virke dei siste 25 år.

Båe nasjonale og internasjonale kundar og leverandørar har bidrege til den plattform han har.
Han har også utvikla, bygd og selt pneumatiske kompaktorar tilpassa incineratorar om bord i skip.

Mangt eit lands mariner/kystvakter/rederi/fergjer nyttar denne kompaktoren.
Rune Brandal har også fått utvikla og bygd komposteringsmaskiner selt til mange kjente kundar i Norge.

Materialgjenvinning har vore ein «raud tråd» gjennom dei 2 siste 10 år.
Organisk avfall og vann reinsing til lands og vanns er sentralt i hans virkefelt.

Adresse:

BEREKRAFT for alle! AS

Bjørndalvegen 7a

6065 Ulsteinvik

Norge

Eller ta kontakt med oss via telefon +47 7000 7000

24/7 Vakt telefon. +47  95 46 13 41

SEND OSS GJERNE EIN E-POST HER: