BEREKRAFT FOR ALLE! LEVERER KOMPLETTE SYSTEM FOR AUTOMATISK AV-EMBALLERING.

ALT ORGANISK MATERIALE BLIR SKILT FRÅ EMBALLASJEN ANTEN DEN ER I FORM AV PLAST POSAR, PLASTBEGER, PLASTWRAPPA, PAPIROMSLAG, PAPP ESKER ELLER BLIKKBOKSAR.

DET ORGANISKE AVFALLET FÅR FØRAST TIL AUTOMATISK KOMPOSTERING FOR MATERIALGJENVINNING.

PAPP & PAPIR SKAL OGSÅ KOMPOSTERAST.