Selskapet BEREKRAFT for alle! sitt virke er nett å vere berekraft for alle. Valspråk og slogan er derfor

“Berekraft for alle”.

Kva gjer vi?

Kort og godt material gjenvinne slam og matavfall frå alle produsentar. I tillegg vert brukt vann reinsa til ny bruk.

Stikkord fordelar:

 • Fosforkrise – vi gjenbruka fosfor
 • Mindre belastning på infrastrukturen som varer lenger
 • Lokale løysingar for å få mindre belastning på infrastruktur(vegnett) med dertil mindre utslipp frå køyretøy.
 • Løysingar frå BEREKRAFT for alle! Gjer at bustadfelt, bustadblokker, hyttefelt osv. ikkje trenger å legge rør for vann inn og vann ut. Sikrare vann tilførsel og også her større tryggheit for øvrig busetnad. (belastar ikkje vann nettet)
 • Materialgjenvinning av slam og matavfall som vi er pålagt av EU.
 • Mindre forbrenning av matavfall.
 • Betre hygiene og sikkerheit ved at Rankekompostering fell bort
 • Må ikkje brenne organisk avfall som i EU
 • Bygging av maskiner i Norge
 • Vi får kunnskap som kan nyttas WW.
 • Kunden (kommunar) sparer ved at dei har eigen kompost/gjødsel