Service, montering og lokaltilpassing

Selskapet BEREKRAFT for alle! har eiga teknisk avdeling som servar med kunnskap og erfaring alt vårt tekniske utstyr.

Vi tilpassar, monterer, set i drift og har oppfylging. Vi leverer tenester som har lovpålagt periodisk oppfylging.

Ved leveranse av t.d. grupper med bustadar tilbyr me også vaktmestertenester slik at bebuarane alltid har fagpersonell tilgjengeleg.

Vi gjer også avtaler der vi forlenger garanti tid ved at vi får ha periodisk tilsyn.

 

Nemner at me tilbyr gode og fordelaktige prisar.

Takk!